တားေရာ့ပညာရပ္

တားေရာ့မႏၱာန္

အို…ေကာင္းကင္ဘံု.. …

ကၽြႏ္ုပ္အားေကာင္းခ်ီးေပးပါေလာ့ ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အေတြးအၾကံအလုပ္မ်ား သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းကို ေပးပါေလာ့။

ကၽြႏ္ုပ္အားဦးေဆာင္ပါေလာ့။ ေကာင္းကင္ဘံု၏အသိဥာဏ္ကိုေပးပါေလာ့။

ကၽြႏ္ုပ္၏တစ္ကိုယ္လံုးတြင္ ေမတၱာဓာတ္မ်ား၊ ဂရုဏာဓာတ္မ်ားျဖည့္ေပးပါေလာ့။

ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ေတြ႕ၾကံဳရမည့္လူအေပါင္းတို႔အား ကူညီခြင့္ကိုေပးပါေလာ့။

စစ္မွန္ေသာစြမ္းရည္၊ အသိဥာဏ္၊ ေမတၱာဓာတ္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္၏၀ိညာဥ္၌ ေပးသနားပါေလာ့။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု အား ရိုးသားစြာ ယံုၾကည္ပါသည္။

ေျမျပင္ေပၚမွ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္စပ္သမွ်ေသာသူအားလံုးတို႔အား  ေကာင္းကင္ဘံု၏ အကူအညီ ျဖင့္ ကူညီႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။

ဂုဏ္ေက်းဇူးကို အထူးေအာက္ေမ့ပါသည္။  ေကာင္းကင္ဘံု။

ကၽြႏ္ုပ္ ယခုေဟာေျပာသမွ် မွန္ကန္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသမွ်ေအာင္ျမင္ရပါေစသတည္း။

အာမင္

—————————————————————————————-

တားေရာ့ပညာအက်ဥ္း

တားေရာ့ပညာရပ္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ ၁၈ ရာစုခန္႔ကေပၚထြန္းခဲ့ျပီး ဟီဘရူး၊ ေဟျဗေဟသလ အႏြယ္ျဖစ္ေသာ ဂ်စ္ပစီတို႔ထံမွဆင္းသက္လာပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က တရုတ္ေတြ တီထြင္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုျပီး အိႏိၵယမွလာတယ္လို႔လည္းဆိုၾကပါတယ္။

၂၂ လံုးရွိတဲ့ ဟီဘရူး အကၡရာေတြ ကို အေျခခံထားတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဟီဘရူးတို႔ရဲ႕ ကဗလာဆိုတဲ့ေရွ႕ျဖစ္ေဟာနည္း ပညာရပ္ၾကီးလည္း ပါ၀င္ေပါင္းစပ္ထား တယ္လို႔ုယူဆၾကပါတယ္။

Tar– လမ္း ၊ Rot– ေရႊနန္းေတာ္လို႔အဓိပၸယ္ရျပီး Tarot- ေရႊနန္းေတာ္သို႔ သြားရာ လမ္း ဆိုျပီး ျမန္မာတားေရာ့ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ကသံုးစြဲၾကပါတယ္။

တားေရာ့ကို ဂ်စ္ပစီေတြက ဂမီၻရက်င့္စဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ အသံုးျပဳၾကတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

တားေရာ့ဖဲခ်ပ္ေတြဟာ ၇၈ ခ်ပ္ရွိျပီး ေမဂ်ာကဒ္(၂၂)ကဒ္နဲ႔ မိုင္နာကဒ္(၅၆)ကဒ္ရွိပါတယ္။ မိုင္နာကဒ္ေတြကို တုတ္၊ ခြက္၊ ဓား၊ ၾကယ္ အုပ္စု ေလးစုနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္ အုပ္စုတစ္ခုတြင္ ၁၄ ကဒ္ပါ၀င္ပါတယ္။ ဖဲထုုပ္နဲ႔ အေျခခံသ႑ာန္တူညီမႈရွိပါတယ္။

တားေရာ့ကေနျပီး ေဗဒင္နည္းနာေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာကဗလာနည္း၊ ဂဏန္းေဗဒင္နည္း၊ အေဆာင္၊ အစီအရင္ျပဳေသာကယ္လီစမန္နည္း၊ သခ်ာၤေဗဒင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ႏ်ဴမေရာ္ေလာ္ဂ်ီနည္း စတာေတြ ခြဲထြက္သြားတယ္လို႔ ေလ့လာမွတ္သားရပါတယ္။

ေမဂ်ာကဒ္ ၂၂ ကဒ္ကေတာ့ တားေရာ့ေဟာသူေတြ အဓိကထားသံုးစြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆရာၾကီးမင္းသိခၤနဲ႔ တပည့္ဆရာေတြလည္း ေမဂ်ာကဒ္ေတြကိုသာ အဓိကထား ေဟာေျပာ ၾကတယ္လို႔သူတို႔ကဆိုၾကပါတယ္။

တားေရာ့ကဒ္ေတြဟာ အီဂ်စ္နတ္ဘုရားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေသာ့သ္ ၊ အိုင္စစ္ နဲ႔ အိုဆီရစ္ တို႔ရဲ႕တပည့္ သာ၀ကေတြသံုးခဲ့တဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္သေကၤတေတြျဖစ္မယ္လို႔ ျပင္သစ္ပညာရွင္ ကုတ္ဒီဂါဘလင္က ၁၈ ရာစုႏွစ္ မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

တားေရာ့ကဒ္ေတြကို ၁၈၅၀ ေလာက္မွာျပင္သစ္ေမွာ္ပညာရွင္အီလီဖတ္စ္လယ္ဗီက အသစ္မြမ္းမံ ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉ ရာစုမွာလည္း ပံုစံအသစ္ေတြကို စာေရးဆရာနဲ႔ပညာရွင္ေတြက တီထြင္သံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ကဒ္ေတြကိုေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္အထိ အသံုးမ်ားေနၾကဆဲပါပဲ။

တားေရာ့ေမဂ်ာကဒ္(The Major Arcana)ေတြကို ပါဠိလို မဟာမဥၥဴသာလို႔ေခၚျပီး မိုင္နာကဒ္(The Minor Arcana)ေတြကိုေတာ့ စူဠမဥၨဴသာလို႔ေခၚပါတယ္။ တားေရာ့ပညာဟာ မ်က္လွည့္၊ နကၡတ္နဲ႔ တျခား သိပၸံပညာရပ္ေတြမထြန္းကားခင္ကတည္းက ေပၚေပါက္ေနခဲ့ပါျပီ။ ဂ်စ္ပစီေတြ အၾကားအျမင္ရသလို ေဟာ ေျပာေနၾကတာလည္း တားေရာ့ကဒ္နဲ႔ပါပဲ။

တားေရာ့ကဒ္ျပားတစ္ခုစီမွာ တားေရာ့အႏႈိးမႏၱာန္ေတြရွိၾကပါတယ္။ အဲဒါကိုေတာ့ ျမန္မာဆရာေတြ ကိုယ္တိုင္သိပ္ရၾကပံုမေပၚပါဘူး။ အဓိကမႏၱာန္တစ္ခုနဲ႔သာသံုးစြဲၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ တားေရာ့နဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းကို အျပည့္အစံုမဟုတ္ေတာင္ ျမန္မာလို ဒီထက္ပိုသိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာ ဟိန္းလတ္ေရးသားထုတ္ေ၀တဲ့ ဂမီၻရအစီအရင္တားေရာ့ေဗဒင္ ဆိုတဲ့စာအုပ္ကို၀ယ္ဖတ္လိုက္ပါ။ အဂၤလိပ္လို ေရးသားထုတ္ေ၀ၾကတဲ့ ေရွးစာအုပ္ေတြကိုရွာေဖြေလ့လာႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့ဗ်ာ။

—————————————————————————————————————————————————————————————————

ေမဂ်ာကဒ္မ်ား

၁။ ေမွာ္ဆရာ

၂။ သူေတာ္စင္(သီလရွင္)
၃။ ဧကရီ

၄။ ဧကရာဇ္

၅။ ဘုန္းၾကီး

၆။ ခ်စ္သူမ်ား

၇။ စစ္ရထား

၈။ စြမ္းအားရွင္

၉။ ရေသ့ (ပုဏၰားဘကြန္း)

၁၀။ ကံၾကမၼာစက္၀ိုင္း

၁၁။ တရားသူၾကီးမႏုစာရီ

၁၂။ေဇာက္ထိုးဆြဲခံရသူ

၁၃။ ေသမင္း

၁၄။ ေစာင့္ထိန္းျခင္း(ေရခြက္ႏွစ္ခြက္)

၁၅။ တေစၦ

၁၆။ မိုးၾကိဳးပစ္ရဲတိုက္(ေမွ်ာ္စင္)

၁၇။ ဓူ၀ံၾကယ္

၁၈။ ငိုေၾကြးေနေသာလမင္း

၁၉။ ေနသူရိန္(ေနမင္းသားေတာ္)

၂၀။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း“

၂၁။ ကမၻာေလာက

၂၂။ အရူး (နံပတ္“၀”ကဒ္ျပား)

ေမဂ်ာကဒ္ အေကာင္းအဆိုး

၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ၊ ၅ ၊ ၆ ၊ ၉ ၊ ၁၀ ၊ ၁၁ ၊ ၁၄ ၊ ၁၇ ၊ ၁၉ ၊ ၂၀ ၊ ၂၁ ကဒ္ျပားမ်ားမွာ အေကာင္းနိမိတ္ပံု ေဟာရမည့္ကဒ္မ်ားျဖစ္သည္။

၄ ၊ ၇ ၊ ၈ ၊ ၁၂ ၊ ၁၃ ၊ ၁၅ ၊ ၁၆ ၊ ၁၈ ၊ ၀(၂၂) ကဒ္မ်ားမွာ အဆိုးနိမိတ္ပံု ေဟာရမည့္ကဒ္မ်ားျဖစ္သည္။

တားေရာ့ႏွင့္ဓာတ္ၾကီးေလးပါး

ေမဂ်ာတားေရာ့ကဒ္မ်ားမွာ ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ၀ါေယာ၊ ေတေဇာ စေသာ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ ရွိသည္။

ေျမဓာတ္။          ။ ၃၊ ၅၊ ၉၊ ၁၅၊ ၂၁ (ကဒ္)

ေရဓာတ္။           ။ ၂၊ ၇၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၈ (ကဒ္)

ေလဓာတ္။         ။ ၁၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၇၊ ၀ (ကဒ္)

မီးဓာတ္။                        ။ ၄၊ ၁၁ ၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀ (ကဒ္)

မိုင္နာတားေရာ့ကဒ္မ်ား

တုတ္ေတာင္ေ၀ွးမ်ား (Wands) – မီးဓာတ္ – ရဲရင့္စြန္႔စား၊ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈ

ခြက္ဖလားမ်ား (Cups) –  ေရဓာတ္  –  ခ်စ္ေမတၱာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ

ဓားမ်ား ( Swords) – ေလဓာတ္ – လႈပ္ရွားရုန္ကန္ရမႈ၊ ကံေခမႈ

ငါးေထာင့္ၾကယ္ဒဂၤါးမ်ား (Pentacles)- ေျမဓာတ္ – ေငြေၾကး၊ အက်ဳိးစီးပြား

မိုင္နာကဒ္မ်ားမွာ အုပ္စုတစ္ခုလွ်င္ ၁၄ ခ်ပ္ပါ၀င္သည္။ ၁ မွ ၁၀ အထိဆယ္ခ်ပ္ႏွင့္ ေတာ္၀င္ကဒ္ေလးခ်ပ္ျဖစ္ သည္။ ေတာ္၀င္ကဒ္ေလးခ်ပ္မွာ – ဘုရင္၊ မိဖုရား၊ ျမင္းစီးသူရဲေကာင္း၊ မင္းလုလင္ တို႔ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားျပဳခ်က္မ်ားမွာ- ဘုရင္ – စိတ္

မိဖုရား- ၀ိညာဥ္

သူရဲေကာင္း – အတၱ

မင္းလုလင္- ကိုယ္ခႏၶာ – တို႔ျဖစ္သည္။

————————————– —————————————– ——————————————————————————————————————————————-

တားေရာ့ေလ့လာျခင္း

တားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ားအား က်က္မွတ္ျခင္းျဖင့္မရႏိုင္ဘဲ ေတြးေခၚစဥ္းစားျခင္းျဖင့္သာ အဓိကက် ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ခံယူထားသည္။ တားေရာ့သည္ ကမၻာေျမေလာကမွာရွိသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္စဥ္မ်ား ကို စနစ္တက်ထည့္သြင္းထား ေသာအရာျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေပါင္းစပ္ထားေသာနိမိတ္ပံုႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အဓိပၸယ္အရာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေဟာေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ မ်ားမ်ားေတြးေလ၊ မ်ားမ်ား စဥ္းစားေလ ပိုင္ႏိုင္ေလျဖစ္သည္။ တားေရာ့အေဟာမွန္ကန္ျခင္းမွာ အေတြးအေခၚႏွင့္လည္းသက္ဆိုင္သည္ ဟု ထင္သည္။

ေနာက္တစ္ခုေျပာခ်င္သည္မွာ တားေရာ့ကဒ္မ်ား တားေရာ့ပံုစံမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမတူညီၾက ပါ။ ကၽြန္ေတာ္လည္းအစက ေတာ္ေတာ္တိုင္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ ဟိုတားေရာ့ထုပ္ကေကာင္းမလား၊ ဒီတားေရာ့ ထုပ္က အဆင္ေျပမလား၊ ဟိုပံုေတြကစံုတယ္၊ ဒီပံုေတြက မျပည့္စံုဘူး… စသျဖင့္ ဘဲဥအစရွာမရျဖစ္ခဲ့ရပါ သည္။ တကယ္ေတာ့ပံုစံသာကြဲျပီး အေျခခံက မကြဲလြဲပါ။ ဆရာၾကီးမင္းသိခၤဆိုလွ်င္ ျမန္မာတားေရာ့ထုပ္ဆို၍ စမ အင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမႈတားေရာ့ျပဳခဲ့သည္ကိုေလ့လာရပါသည္။

တားေရာ့ေမဂ်ာကဒ္မ်ားကိုပိုင္ႏိုင္စြာေလ့က်င့္ျပီးပါက မိုင္နာ ၅၆ ကဒ္ကိုလည္း တို႔ထိမိထားရန္လို အပ္သည္ဟုထင္ပါသည္။ တကယ္တမ္းေဟာခ်က္ေဖာ္သည့္အခါ မိုင္နာကဒ္မ်ားႏွင့္တြဲဖက္ေဟာေျပာပါမွ ျခံဳငံုမိမည္ဟုျမင္မိပါသည္။

တားေရာ့သည္ ၀ိဇၨာပညာရပ္ကို လက္ေရးတိုမ်ား၊ သေကၤတမ်ားျဖင့္ဖန္တီးစီရင္ထားေသာ ဂမီၻရ ဖဲခ်ပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကေလးကစားသလို အေပ်ာ္မလုပ္သင့္ပါ။ ျမန္မာအယူအဆျဖင့္ေျပာရေသာ္ နတ္ကိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေနရာကိုင္မလဲဆိုတာေတာ့ စမ္းၾကည့္ေပါ့ေလ။ တားေရာ့ကို ၀ိဇၨာထြက္ရပ္လမ္း လိုက္သူေတြသံုးၾကသည္။ တားေရာ့ျဖင့္ ပညာအဆင့္တက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ့လာျခင္းတြင္ အေလး ထားေစခ်င္သည္။ ရိုေသမႈရွိေစခ်င္သည္။

ေလ့လာရာတြင္ ပထမဆံုးလုပ္ရမည့္အလုပ္က တားေရာ့ကဒ္မ်ားကို မွတ္သားရမည္။ တားေရာ့ေဟာခ်က္မ်ားကို အတည့္ေရာေျပာင္းျပန္ေရာမွတ္သားရမည္။ တားေရာ့ဆက္စပ္မႈမ်ားကို မွတ္သား ရမည္။ တားေရာ့ႏွင့္ပတ္သက္မႈမ်ားကို မွတ္သားရမည္။ ေဟာေျပာနည္းမ်ားကိုမွတ္သားရမည္။ ေလ့လာ မွတ္သားရင္းႏွင့္ပင္ တားေရာ့ကို တစ္ခါတည္းေမြးျမဴထားရမည္။ တားေရာ့ႏႈိးထားရမည္။ တားေရာ့ႏွင့္ကိုယ့္ စိတ္ႏွလံုးသားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ေအာင္ က်င့္ၾကံေနရမည္။ တားေရာ့ကို ကိုယ့္ခ်စ္သူကဲ့သို႔ ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားရမည္။ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ မအားလပ္ေသာအခ်ိန္မ်ားထဲမွ အခ်ိန္အနည္းငယ္ကိုဖဲ့ျပီး တားေရာ့ကို ေလးနက္စြာေလ့လာသင့္သည္။ တားေရာ့ကို စတင္ေလ့လာေနခ်ိန္ေတြမွာ တားေရာ့ကလည္း ခင္ဗ်ားကိုျပန္ ေလ့လာေနသည္ဆိုတာ သတိျပဳထားပါ။

တားေရာ့ေလ့လာခ်ိန္ကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္လုပ္ႏိုင္ရင္ပိုေကာင္းပါမည္။ မသန္႔ရွင္းေသာေနရာမွာ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းမေလ့လာပါႏွင့္။ စတင္ေလ့လာရာတြင္ ေမဂ်ာ ၂၂ ကဒ္ျဖင့္စတင္ပါဟုအၾကံေပးခ်င္ပါသည္။ တားေရာ့ကို စားပြဲေပၚတြင္ အခင္းႏွင့္တင္ထားပါ။ ကုလားဖန္ထိုးပါ။ ကုလားဖန္ထိုးရာတြင္ဖဲထုပ္ကို ႏွစ္ထုပ္ ခြဲျပီး ဟိုဖက္ဒီဖက္ တဗ်ပ္ဗ်ပ္ႏွင့္သမျခင္းကိုေရွာင္ပါ။ ႏွံ႕စပ္ေအာင္အျမဲလုပ္ေပးပါ။ စတင္ ေလ့လာခ်ိန္တိုင္း တားေရာ့မႏၱာန္ကိုရြတ္ေပးပါ။ က်ယ္က်ယ္ရြတ္ရြတ္။ တိုးတိုးရြတ္ရြတ္ရပါသည္။ ေနာက္ဆို တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မႏၱာန္ရြတ္ခ်ိန္တြင္ တစ္ေၾကာင္းရြတ္လိုက္တိုင္း ေက်ာရိုးထဲမွ စိမ့္စိမ့္တက္လာပါလိမ့္မည္။ တားေရာ့ကို အျမဲနမ္းေပးပါ။ ေလးနက္စြာနမ္းရႈိက္ပါ။ တစ္ခ်ပ္ဆြဲျပီးတိုင္းနမ္းေပးပါ။

တားေရာ့ကိုယံုၾကည္ခ်စ္ခင္ေၾကာင္းေျပာျပပါ။ ကိုယ္ခ်စ္သလို တားေရာ့ကကိုယ့္ကိုျပန္လည္ခ်စ္ခင္ ရန္ တိုက္တြန္းေပးပါ။ တားေရာ့ကိုယံုၾကည္ပါသည္ဟု ေျပာျပပါ။ တားေရာ့အေစာင့္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါ။ ေမတၱာပို႔ေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတာေတြက ကိုယ္ေတြ႕ေတြျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္သည္။ တားေရာ့ကိုကုလားဖန္ထိုး၊ အေပၚေအာက္ သံုးၾကိမ္ထပ္တင္ျပီး ခ်လိုက္ပါ။ တားေရာ့ထုပ္ကို ဖဲခ်ဳိးသလို ခ်ဳိးပါ။ ဘယ္လက္ျဖင့္သာခ်ဳိးရပါမည္။ က်န္ေသာအပံုမွ အေပၚဆံုးဖဲကိုလွန္ခ်လိုက္ျခင္းျဖင့္စေလ့လာပါ။ အဆိုးကဒ္မ်ားက်လာေသာ္လည္း စိတ္ရွည္ပါ။ ထပ္ဆြဲပါ။ တစ္ေန႔ အၾကိမ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ျပဳလုပ္ပါ။

ကိုယ္ပိုင္ေသာကိုယ့္တားေရာ့ကဒ္မ်ားတြင္ အေစာင့္မ်ားရွိပါသည္။ အဲဒါကိုေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာရွာ ေဖြပါ။ တျဖည္းျဖည္းနားလည္လာပါလိမ့္မည္။ ရွင္းလင္းစြာမေျပာဆိုႏုိင္ျခင္းကို နားလည္ေစခ်င္ပါသည္။ ကိုယ့္ဘာသာ ဆက္သြယ္ပါ။ တားေရာ့ကို ေန႔စဥ္ထိေတြ႕ေလ့လာေနရင္းႏွင့္ ေတြ႕လာရမည္မွာ ကိုယ့္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေသာ တားေရာ့ကဒ္မ်ားျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ကဒ္မ်ားဆို ဘာဆြဲဆြဲ ဒီကဒ္သာေပၚလာလိမ့္ ရွိသည္။ ဥပမာ – ကၽြန္ေတာ္အျမဲျမင္ေတြ႕က်ေရာက္သည့္ကဒ္မ်ားမွာ ကမၻာေလာက၊ ေသမင္း၊ ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ျခင္း၊ ေမွာ္ဆရာ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုကဒ္မ်ားကို ေရေမႊးဖ်န္းေပးပါ။ မျမင္ရေသာအေစာင့္မ်ားကို ေမတၱာပို႔ေပးပါ။ တားေရာ့ကဒ္မ်ားကို စနစ္တက် အေလးအနက္ေမြးျမဴပါ။ ဒီေလာက္ဆိုစေလ့လာဖို႔ အသင့္ျဖစ္ျပီ ထင္ပါတယ္။ ဆက္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။     ။

—————————————————————————————————————————————————————————————

တားေရာ့ေဟာမည္

တားေရာ့ဖဲခ်ပ္ေတြကို ေန႔စဥ္ကိုင္တြယ္ေပးပါ။ ကိုယ္ကိုင္ေနက်ဖဲထုပ္က ကိုယ္ႏွင့္ဓာတ္ကူးမႈ လြယ္ကူျပီး ေဟာေျပာရာတြင္ ပိုမိုမွန္ကန္ေစပါတယ္။  ကိုယ္ကိုင္တြယ္ေနက်ဖဲထုပ္ကို သူမ်ားကိုေပးမသံုးရ ပါဘူး။ ဓာတ္ပ်က္တတ္တယ္လို႔အယူရွိပါတယ္။ တားေရာ့ထုပ္ကို မၾကာခဏေရေမႊးဆြတ္ေပးပါ။ တားေရာ့ကို အရက္တိုက္သည္ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းကို မိတ္ေဆြယံုၾကည္ပါသလား။ ဂ်စ္ပစီေတြဟာ တားေရာ့ကို အရက္ နဲ႔ဆြတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အရက္မသံုးခ်င္ရင္လည္း ေရေမႊးနဲ႔သံုးႏိုင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ သန္႔ရွင္းမႈနဲ႔ ပိုးမႊားကင္းစင္ေစဖို႔၊ တားေရာ့ဆီကို ျပင္ပမေကာင္းမႈအညစ္အေၾကးေတြ မ၀င္လာေစဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။

တားေရာ့မွာ အတည့္ေဟာနဲ႔ေျပာင္းျပန္ေဟာဆိုတဲ့ အဓိပၸယ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ဖဲခ်ပ္ေတြ ကို အတည့္ေရာေျပာင္းျပန္ေရာ စီထားပါ။ ေရာေႏွာထားပါ။ ကုလားဖန္ထိုးေနစဥ္မွာ ကိုယ္သိလိုတဲ့ ေမးခြန္း ကိုစိတ္ထဲကေျပာျပပါ။

ေမးမည့္သူကို ကိုယ့္ေရွ႕မွာထိုင္ခိုင္းပါ။ သင္ကေျမာက္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူျပီးေမးသူကေတာင္ အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူျပီးထိုင္ရင္ပိုေကာင္းပါတယ္။ မေဟာခင္လက္ကိုစင္ေအာင္ေဆးပါ။ ေရေမႊးဆြတ္ပါ။ ေမးမယ့္သူကိုလည္း လက္ကိုေရေမႊးဆြတ္ေပးပါ။

တားေရာ့ကိုစတင္ေဟာေျပာေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အထက္ေအာက္ သံုးၾကိမ္ထပ္ျပီး ဘယ္လက္နဲ႔ ခ်လိုက္ျပီး ဘယ္ဖက္ကိုခြဲထုတ္လိုက္ရပါမယ္။ က်န္ခဲ့တဲ့အပံုက အေပၚဆံုးဖဲခ်ပ္ကိုလွန္ခ်ျပီး ေဟာေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖဲခ်ပ္လွန္တာကို ေမးမယ့္သူကိုလုပ္ခိုင္းရမွာပါ။  ေဟာေျပာခ်က္ကို လိုရင္းတိုရွင္းသာလုပ္ပါ။ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္မေဟာပါနဲ႔။ ျပီးေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာေပၚတာကိုရဲရဲေဟာပါ။

လိုအပ္မႈ

(၁)တားေရာ့ဖဲထုပ္

(၂) အျပာေရာင္(သို႔မဟုတ္)အနက္ေရာင္ပိုးသားပ၀ါ- တားေရာ့ထုပ္ရန္ျဖစ္သည္။

(၃)သစ္သားဘူး(သို႔)ယြန္းဘူး- တားေရာ့သိမ္းဆည္းရန္ျဖစ္သည္။

(၄) တားေရာ့အခင္း – တားေရာ့ေဟာရန္အတြက္ ႏွစ္ေပပတ္လည္အနက္ေရာင္ပိုးစျဖစ္သည္။

(၅) သစ္သားစားပြဲ- ေဟာေျပာရန္။

(၆)တုတ္၊ ခြက္၊ ဓား၊ ၾကယ္- အစြမ္းထက္ေစရန္။

လိုက္နာရန္

(၁)တားေရာ့ကို ပိုးစအိတ္တစ္အိတ္ႏွင့္ ထုပ္ပိုးသိမ္းဆည္းပါ။

(၂)မိမိေခါင္းအံုးေအာက္မွာ အနည္းဆံုး ၈ည။အမ်ားဆံုး ရက္ေပါင္း ၆၀ ထားအိပ္ပါ။

(၃) ခရီးထြက္ရင္ ယူေဆာင္သြားပါ။

(၄)ၾကံဳသည့္ေနရာမွာမေဟာရ။ အခင္းႏွင့္သာေဟာရမည္။

(၅)ဘယ္ေနရာမွာေဟာေဟာ အေမႊးတိုင္ထြန္းရပါမည္။

(၆)ေဟာတဲ့အခါ နံ႕သာေခ်ာင္းတုတ္ေလးတစ္ခု၊ ေၾကးခြက္(သို႔)လံုခြက္(သို႔)အပ္ေထာက္ခြက္ တစ္လံုး၊ ေမာင္းခ်ဓားတစ္ေခ်ာင္း၊ ၾကယ္ပံုပါတဲ့ဒဂၤ ါးျပားတစ္ခုကို အခင္းေထာင့္ေတြမွာတင္ထားပါ။

(၇)ေဟာကာနီးမွာ လက္ကို ေရေမႊး၊ အရက္တို႔နဲ႔သန္႔စင္ပါ။

(၈)ေဟာကာနီးမွာ တားေရာ့ထုပ္ကို ရင္မွာကပ္ျပီး မႏၱာန္ကိုအေလးအနက္ရြတ္ပါ။

(၉)သံုးၾကိမ္ကုလားဖန္ထိုးပါ။

(၁၀)ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ပညာရွင္သို႔သေဘာထားလိုက္ပါ။

(၁၁)အဆိုးက်ရင္ အေကာင္းမေဟာရပါ။

(၁၂) အာရံုစူးစိုက္ပါ။ အခ်ိန္ယူေဟာပါ။

(၁၃) အေရးမပါတဲ့ေမးခြန္းေတြမေျဖရပါ။ အေရးပါေသာေမးခြန္းမ်ားသာေမးခိုင္းပါ။

—————————————————————————————————————————————————————–

တားေရာ့ေဟာနည္းမ်ား

တစ္ခ်ပ္ေဟာ

အလြယ္ဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ဖဲတစ္ခ်ပ္ဆြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖဲထုပ္ကို ႏွံ႕စပ္ေအာင္ ေသခ်ာကုလားဖန္ ထိုးပါ။ ဘယ္လက္နဲ႔ခြဲလုိက္ျပီး က်န္အပံုကအေပၚဆံုးဖဲခ်ပ္ကိုေကာက္လွန္လိုက္ပါ။ အဲဒါအေျဖျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ဘာသာေဟာခ်င္လည္း ဒီနည္းကအဆင္ေျပပါတယ္။ အတည့္က်ရင္အတည့္ေဟာ။ ေျပာင္းျပန္က်ရင္ ေျပာင္းျပန္ေဟာေပါ့။ ရမလား မရဘူးလား။ ေအာင္ျမင္မလား။ ဆံုးရႈံးမလားဆိုတဲ့ လိုတိုရွင္းေမးခြန္းေတြကို ေဟာႏိုင္ပါတယ္။

သံုးခ်ပ္ေဟာ

သံုးၾကိမ္ကုလားဖန္ထိုး။ ခ်ဳိးလိုက္။ ျပီးရင္ ပထမတစ္ခ်ပ္ဆြဲခ်။ ဒုတိယတစ္ခ်ပ္ဆြဲခ်။ တတိယ တစ္ခ်ပ္ဆြဲခ်။ (ေဟာတဲ့သူဖက္က အတည့္ဆိုရင္ အတည့္ေဟာပါ)။ ပထမအခ်ပ္က အတိတ္ပါ။ ဒုတိယ အခ်ပ္က ယခုလက္ရွိကာလပါ။ တတိယအခ်ပ္ကေတာ့ အနာဂတ္လို႔ေဟာပါ။

 

သံုးခ်ပ္ေဟာပံု

ေနာက္ထပ္နည္းေတြ

ေနာက္တစ္မ်ဳိးက ပါပေဟာနည္း၊ ဆဲလ္တစ္ေဟာနည္း နဲ႔ ဖဲခုႏွစ္ခ်ပ္ေဟာနည္းေတြ ပါ။ ဒီနည္းေတြက စေလ့လာသူေတြအတြက္ ခက္ခဲမယ္ထင္လို႔ ခ်န္ခဲ့ပါတယ္။ ေသခ်ာေလ့က်င့္ရမယ့္နည္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ နည္းနည္းရႈပ္တာမို႔စာစီရတာပ်င္းတာလည္းပါတာေပါ့ေလ။

(ပါပေဟာနည္း)

ပါပေဟာနည္း

ဆဲလ္တစ္ေဟာနည္း(The Celtic Cross)


(ဖဲခုႏွစ္ခ်ပ္ေဟာနည္း)

ဖဲခုႏွစ္ခ်ပ္ေဟာနည္း

ေနာက္ထပ္ရွိေသးတဲ့နည္းေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ရတာကေတာ့ ကံၾကမၼာဖတ္ၾကားနည္း၊ တားေရာ့ျဖင့္ဇာတာေဟာေျပာနည္း၊ ဆဲလ္တစ္နာရီေဟာေျပာနည္း၊ တနဂၤေႏြရာသီဇာတာေဟာနည္း၊ ကယ္လတစ္နည္း၊ တစ္သံုးလံုးျဖန္႔ခင္းေဟာနည္း၊ ဟန္ေဂရီဖဲေျခာက္ခ်ပ္ေဟာနည္း….. စတာေတြ အမ်ားၾကီးပါပဲ။ ကၽြမ္းက်င္သလို ေဟာေျပာၾကပါတယ္။

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

တားေရာ့ထုပ္

ျမန္မာျပည္မွာ တားေရာ့အထုပ္ေတြကို ေရာင္းခ်တာသိပ္နည္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕တာကေတာ့ တစ္ထုပ္ပါပဲရွိပါတယ္။ Tarot and Magic ဆိုတဲ့တားေရာ့ထုပ္ပါ။ အျမိဳ႕ျမိဳ႕အနယ္နယ္ရွိ အေရာင္းဆိုင္မ်ား တြင္ေတာ့ ၀ယ္ယူမရရွိႏိုင္ပါဘူး။ ရန္ကုန္မွာေတာင္ ရွိတဲ့ဆိုင္မွာပဲရွိပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းက အရုဏ္သစ္ စာအုပ္ဆိုင္နဲ႔ ပန္းဆိုးတန္းက အင္း၀၊ စာေပေလာက၊ ပညာေရႊေတာင္တို႔မွာ သြားစံုစမ္းၾကည့္ၾကပါ။

ျမန္မာ ျပည္မွာရွိတဲ့ တားေရာ့စာအုပ္ေတြမွာ တားေရာ့ဖဲခ်ပ္ေတြပါတတ္ေပမယ့္ ေမဂ်ာကဒ္၂၂ ကဒ္သာပါတတ္ပါ တယ္။ အဲဒီအတြက္ တားေရာ့ပညာကို က်င့္ၾကံလိုက္စားေတာ့မယ္ဆိုရင္ တားေရာ့ ၇၈ ခ်ပ္စလံုးပါ၀င္တဲ့ အထုပ္တစ္ထုပ္ရွိဖို႔လိုပါမယ္။ အေပ်ာ္သေဘာ ကိုယ့္ဘာသာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေမဂ်ာကဒ္ေတြနဲ႔ပဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့ေလ။ ဆရာ၀င္းေဇာ္(သစ္ေတာ)ရဲ႕ မေနာမယတားေရာ့ေဟာကိန္း အိတ္ကေလးထဲမွာ တားေရာ့အစံုပါ၀င္ေပမယ့္ ကဒ္ျပားေတြေပၚမွာ ေဟာခ်က္အက်ဥ္းေတြကို တစ္ပါတည္း ရိုက္ႏွိပ္ထားတဲ့ အတြက္ အဆင္သိပ္မေျပပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ တားေရာ့ထုပ္ကိုရေအာင္၀ယ္ထားေပါ့ဗ်ာ။ ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္ရင္လည္း ႏိုင္ငံျခားကေနမွာေပါ့။ ေစ်းေတာ့ၾကီးတယ္ၾကားတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ျမင္ေတာင္မျမင္ဖူးပါဘူး။

တားေရာ့ကိုေလ့လာပါ။ ေဟာကိန္းေတြကို ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အလြတ္က်က္ပါ။ ေမဂ်ာကဒ္ ေတြကိုပိုင္ျပီဆိုရင္ မိုင္နာကဒ္ေတြကိုပါတစ္ဆင့္တက္က်က္မွတ္ပါ။ မိုင္နာကဒ္ေတြက ေဟာကိန္းနည္းပါ တယ္။ မခက္ပါဘူး။ မ်ားတာေလးပဲရွိတာပါ။

ေမဂ်ာကဒ္ေဟာကိန္းေတြကို လူၾကီးမင္းတို႔အလြယ္တကူေလ့လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မွတ္စု ထုတ္ေပးထားပါတယ္။ ျမန္မာတားေရာ့စာအုပ္ေတြကို အားလံုး၀ယ္မေလ့လာႏိုင္တဲ့၊ အခ်ိန္မေပးႏိုင္တဲ့သူ ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္အပင္ပန္းခံျပီး ျပဳစုထားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ေဟာကိန္းေတြမဟုတ္ပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ တားေရာ့ဆရာၾကီးေတြရဲ႕ေဟာကိန္းေတြကို ေပါင္းစပ္ေပးထားတာပါ။ ညသန္းေခါင္ယံတိုင္းမွာ ေသခ်ာေလ့ လာမွတ္သားျပဳစုထားတာျဖစ္လို႔ အသင့္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ ဆရာေတြေျပာျပထားတာေတြကိုပဲ ခ်ျပထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုအပ္မယ္ထင္တဲ့ေဟာခ်က္ေတြကိုေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာေဟာေျပာၾကတဲ့အခါမွ ျဖည့္စြက္ၾက ပါေတာ့ခင္ဗ်ာ။ စတင္ေလ့လာသူေတြအတြက္ေတာ့ လံုေလာက္မယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။

————————————————————————————————————————————————————

ျမန္မာဂ်စ္ပစီရဲ႕ သန္းေခါင္ယံမွတ္စု ရွင္းတမ္း

ေဗဒင္ပညာရပ္ထဲမွာမပါတဲ့ တားေရာ့ပညာရပ္ကို စိတ္၀င္စားျပီး တားေရာ့ပညာနဲ႔ တားေရာ့ကဒ္ ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ စတင္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာဂ်စ္ပစီဆိုေတာ့ ျမန္မာလို ထုတ္ေ၀တဲ့ စာအုပ္ေတြကိုပဲ ဖတ္ရႈရတာေပါ့။

တားေရာ့ကဒ္ေတြမွာက သူ႔အစြမ္းနဲ႔ သူ႔ေဟာကိန္းနဲ႔သူ ရွိေနပါတယ္။ သူ႔နိမိတ္ပံုနဲ႔သူ ရွိၾကပါတယ္။ ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ နက္ရႈိင္းခက္ခဲတဲ့ ပညာရပ္ပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္စ၀ယ္လိုက္တဲ့ စာအုပ္က ဆရာၾကီးမင္းသိခၤရဲ႕ ညီအရင္း ဆရာ၀င္းေဇာ္(သစ္ေတာ) ရဲ႕ မေနာမယတားေရာ့ေဟာကိန္း ဆိုတဲ့အရာပါပဲ။ သူက စာအုပ္ကေလးရယ္၊ ကဒ္ျပားလွလွေလးေတြရယ္၊ အျပာေရာင္ပ၀ါစေလးရယ္ကို စကၠဴဘူးေလးနဲ႔ လက္ဆြဲအိတ္ေလးနဲ႔ ထည့္ေရာင္းတာပါ။ ျမန္မာဂ်စ္ပစီက အလွၾကိဳက္ေတာ့ ၀ယ္လိုက္တာေပါ့။ တကယ္တမ္းေလ့လာေတာ့ အဆင္မေျပပါဘူး။ ကဒ္ျပားေတြက လွေပမယ့္ ေဟာကိန္းအနည္းငယ္ကို ကဒ္ျပားအေပၚထိပ္ ေအာက္ထိပ္မွာစီေရးထားတာပါ။ အေပ်ာ္တမ္း ေလ့လာ သူေတြ အတြက္ေလာက္ပဲ အဆင္ေျပမွာပါ။

အဲဒါနဲ႔ ေနာက္တစ္အုပ္ထပ္ရွာရပါတယ္။ တားေရာ့နဲ႔ပတ္သက္ျပီး လတ္တေလာမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးျပည့္ျပည့္စံုစံုေရးထားတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုသြားေတြ႕ပါတယ္။ အဲဒါက ဆရာဟိန္းလတ္ ေရးသားျပဳစုတဲ့ ဂမီၻရအစီအရင္တားေရာ့ေဗဒင္ ဆိုတဲ့စာအုပ္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားက်မ္းေပါင္း ၁၂ က်မ္းကိုကိုးကားျပီး ျပဳစုထားတာပါ။ ေတာ္ေတာ္သေဘာေတြ႕စရာ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီမွာ တားေရာ့နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သေဘာ တရားေတြ၊ ေဟာကိန္းေတြ၊ သမိုင္းေတြ၊ ေဟာေျပာနည္းေတြနဲ႔ ဂမီၻရဆိုင္ရာအစီအရင္ေတြကိုပါ ေရးသား ထားတာမို႔ ၀ယ္ယူေလ့လာ ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလိုနဲ႔တစ္ပတ္ေလာက္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စိတ္မေျပေသးပါဘူး။ ၀င္းေဇာ္နဲ႔ ဟိန္းလတ္ တို႔ ဘယ္လိုေဟာကိန္းထုတ္တယ္ဆိုတာ အနည္းငယ္သိသြားပါျပီ။ တျခားေဗဒင္ဆရာေတြေရာ တားေရာ့ကို ဘယ္လိုေဟာကိန္းထုတ္သလဲဆိုတာ ထပ္သိခ်င္လာျပန္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ စာအုပ္ဆိုင္ေတြပတ္ရွာေဖြျပန္ ပါတယ္။ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္တဲ့ စံဇာဏီဘို ကို အရင္ေတြ႕ပါတယ္။ အသံုးခ်တားေရာ့ေဟာကိန္း ဆိုတဲ့ စာအုပ္ပါ။ သူကလည္း တားေရာ့ေမဂ်ာ ၂၂ ကဒ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းလင္းျပျပီး အလုပ္အကိုင္၊ ေငြေၾကး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကဒ္ေျပာင္းျပန္ ဆိုျပီး ခြဲျခားေဟာျပထားပါတယ္။ ျမန္မာတားေရာ့အေဟာ စာအုပ္ ေတြထဲမွာ သူက စိတ္အရွည္ဆံုးေရးသားသူလို႔ အသိအမွတ္ျပဳမိပါတယ္။

တစ္ရက္မွာေတာ့ ပန္းဆိုးတန္းဂံုးတံတားနားက စာအုပ္အေဟာင္းတန္းမွာ ဖုန္တက္ျပီး ၀ယ္သူမဲ့ ေနတဲ့ တားေရာ့စာအုပ္ပါးပါးေလးတစ္အုပ္ကိုေတြ႕ပါတယ္။ စာေရးဆရာ တင္ေမာ္(ဓာတု)ေရးသား တဲ့ တားေရာ့ဂမီၻရေဗဒင္ေဟာေျပာနည္း ပါ။ ျပည္ပစာအုပ္ ၁၀ အုပ္ကိုအေျချပဳျပီးေရးသားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။  အတည့္ေဟာနဲ႔ေျပာင္းျပန္ေဟာဆိုျပီး ခြဲျပထားတာပါ။ ကံေကာင္းမယ့္ဂဏန္းဆိုျပီးေတာင္ပါလိုက္ေသးတယ္။

ေနာက္တစ္အုပ္ကေတာ့ ဆရာ၀င္းေဇာ္(သစ္ေတာ) ပါပဲ။ သူက ကၽြန္ေတာ္နားမလည္တဲ့ ဇယားကြက္ၾကီးနဲ႔ မေနာမယလက္ေထာက္တားေရာ့ေဟာကိန္း ဆိုျပီးထုတ္ထားတာပါ။ ေဟာကိန္းကိုသိခ်င္ ရင္ ဇယားကြက္ၾကီးမွာ လက္နဲ႔ေထာက္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒါကို သေဘာမက်ေပမယ့္ တားေရာ့ေဟာ ကိန္းေတြပါတဲ့အတြက္ ၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာေတာ့ တားေရာ့ ၇၈ ကဒ္စလံုးကို ေဟာကိန္းထုတ္ျပထား တာမို႔ သေဘာက်မိပါတယ္။

တစ္ပတ္ေလာက္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ရွာပါတယ္။ စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပဲျပဲစင္ေအာင္ ေမႊေႏွာက္ျပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ေတြ႕တာ တစ္အုပ္ပဲရခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္စာအုပ္ ေတြလည္း ရွိေတာ့ပံုမေပၚပါဘူး။ အဲဒါကေတာ့ ဆရာၾကီးမင္းသိခၤရဲ႕တပည့္ေက်ာ္ ဆရာဇင္ေယာ္နီ ရဲ႕ ေရႊတဲေရာ့ စာအုပ္ပါ။  ကိုယ္ပိုင္ေတြးနည္း၊ ေဟာနည္းမ်ား (က်က္မွတ္စရာမလိုဘဲ ေဟာႏိုင္တဲ့အ့ံဘနန္း ေဟာကြက္မ်ား) လို႔ မ်က္ႏွာဖံုးမွာေရးထားပါတယ္။ တားေရာ့ကို ဘယ္လိုဆိုလိုခ်က္ေကာက္ ေဟာေျပာ ရမယ္ဆိုတာေတြကို သူ႔အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ရွင္းျပ ေရးသားထားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္မွာေတာ့ နည္းေနပါတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေတြလို ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ တားေရာ့ေလ့လာသူေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိေစပါတယ္။

တားေရာ့နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဆရာၾကီးမင္းသိခၤရဲ႕ ျမန္မာတားေရာ့ေဟာကိန္းနဲ႔ ျမန္မာတားေရာ့ဖဲခ်ပ္ ထုပ္ေလးရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲက ေဟာကိန္းေတြက ဆရာဟိန္းလတ္ရဲ႕ စာအုပ္ထဲမွာထည့္သြင္းေဖာ္ျပျပီးျဖစ္ တာမို႔ အဲဒါကိုခ်န္လွပ္ထားလိုက္ပါတယ္။

ကဒ္ျပားနဲ႔ေဟာရာမွာ ယီခ်င္းေဗဒင္တို႔ဘာတို႔ကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ လီမန္ႏို ကဒ္ဆိုတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဧကံသဗ်ာကရဏ ေဗဒင္ကို လည္း ဧကံသကဒ္ျပားနဲ႔ေဟာလို႔ရပါတယ္။ ဧကံသဗ်ာကရဏ ဆိုတာက ယီခ်င္းေဗဒင္နိမိတ္ပံုေတြနဲ႔ ဆင္တူျပီး ဆရာမင္းသိခၤတီထြင္ထားတဲ့ ပညာရပ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ စၾက၀ဠာမေနာဓာတ္နဲ႔ဆက္သြယ္ျပီး လိႈင္းတြန္႔ေလးေတြ ေရးျခစ္ေဟာေျပာရတာမို႔ စိတ္စြမ္းအင္ကို ေသခ်ာ ေလ့က်င့္ထားတဲ့သူမွ ျဖစ္ေျမာက္တာပါ။ ဧကံသအေဟာကဒ္ျပား ဆိုတာက စတင္ေလ့လာသူေတြအတြက္ လြယ္ကူေအာင္ ထုတ္ထားတာလို႔ျမင္ပါ တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တားေရာ့ပညာရပ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဆရာခန္႔လို႔ေခၚတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ၾကီးကိုေလးစားၾကတယ္ လို႔ၾကားဖူးပါတယ္။ ဆရာမင္းသိခၤကိုင္တဲ့ ဖဲထုပ္က ဆရာခန္႔ရဲ႕ဖဲထုပ္လို႔ ဆရာဒဂုန္နဲ႔အင္တာဗ်ဴးမွာ ဆရာ မင္းသိခၤက ေျပာထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မသိမမွီလိုက္တဲ့အတြက္ ဆရာခန္႔ရဲ႕ ေဟာခ်က္ေတြကို မသိေသးေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲမွာ တားေရာ့ဆိုင္ရာ ျမန္မာစာအုပ္ငါးအုပ္ရွိေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္စတင္ ေလ့လာပါေတာ့တယ္။ ညစဥ္ ည ၁၂ နာရီ သန္းေခါင္ခန္႔ကစျပီး မနက္ ၂ နာရီအထိ တားေရာ့ ေဟာခ်က္ ေတြနဲ႔ တားေရာ့ကဒ္ျပားေတြကို ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

တားေရာ့ေဟာကိန္းေတြကို ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ျမန္မာဆရာေတြရဲ႕ ေဟာကိန္းေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တူညီတာေတြရွိသလို ကြဲလြဲမႈေတြလည္းရွိပါတယ္။ တစ္ေယာက္ဆီမွာ မပါတဲ့ ေဟာခ်က္ေတြကို တျခားတစ္ေယာက္ဆီမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ­ တစ္ေယာက္က အေကာင္းေဟာရင္ တစ္ေယာက္ဆီမွာ အဆိုးေဟာတာကိုေတြ႕ပါတယ္။ သေဘာတရားေတြကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ နိမိတ္ ေကာက္ယူပံုေတြပဲကြဲသြားၾကတာပါ။

အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ရွိတဲ့တားေရာ့စာအုပ္ေတြကိုစုလိုက္ပါတယ္။ အေျခခံတူညီတဲ့ ေဟာေျပာမႈ ေတြကို ဗလာစာအုပ္ေပၚမွာ ေရးခ်လိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္ငါးအုပ္စလံုးက တူညီတဲ့အရာေတြကို စုစည္းျပီး မတူညီတာေတြကို ခြဲထုတ္လိုက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ေဟာကိန္းေတြကို စဥ္းစားျပီး ကဒ္ျပားနဲ႔ တိုက္ၾကည့္ပါတယ္။ အဖက္ဖက္ကေတြးေတာျပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ေဟာကိန္းေတြကို ကဒ္ျပား တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေပါင္းစပ္ျပီး မွတ္စုထုတ္လုိက္ပါတယ္။ တျခားပတ္သက္ရာ နည္းနာစနစ္ေတြနဲ႔ အသံုး တည့္မယ့္ (ဧကံသဗ်ာကရဏကဲ့သို႔ေသာ) ေဗဒင္ဆိုင္ရာေလးေတြကို ေရာေႏွာပါတယ္။ မွတ္စုထုတ္ပံု ကေတာ့ တားေရာ့ကဒ္ျပားေတြကိုေမြးျမဴေလ့လာရင္းနဲ႔ မွတ္စုအလုပ္စေတာ့မယ္ဆိုျပီးဆြဲလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ က်လာတဲ့ ကဒ္ျပားကို စာအုပ္ေတြကေပါင္းစပ္ ထုတ္ႏႈတ္တာပါပဲ။ အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက္ လိုအပ္မယ္ထင္တာေတြကို မွတ္သားတဲ့ သေဘာပါပဲ။ အဲဒါေတြကို ျမန္မာဂ်စ္ပစီရဲ႕သန္းေခါင္ယံမွတ္စု လို႔အမည္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ လည္း ျဖန္႔ေ၀ဖို႔မရည္ရြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္လို တားေရာ့ကိုစေလ့လာၾကတဲ့သူေတြအတြက္ အသံုး ၀င္ေကာင္း၀င္ႏိုင္လိမ့္မယ္ထင္လို႔ ျဖန္႔ေ၀မွ်ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္က တားေရာ့ပညာရွင္ မဟုတ္ပါဘူး။ တားေရာ့ေဟာေျပာေနသူလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ တားေရာ့ကို စိတ္ပါ၀င္စားျပီးေလ့လာတဲ့ တားေရာ့ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ပါပဲ။ တားေရာ့နဲ႔အတူ တျခားေဗဒင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ နည္းစနစ္အနည္းငယ္ကိုလည္း တို႔ထိထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။ ပညာရွင္မဟုတ္တဲ့ အတြက္ အမွားအယြင္းအနည္းငယ္လည္း ရွိပါလိမ့္မယ္။ နားလည္ေပးၾကဖို႔လည္းေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမယ့္ တားေရာ့ေဟာကိန္းေတြနဲ႔ တျခားေသာ ပညာရပ္ေတြကိုလည္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးပဲ စကားေျပာအေရးအသားနဲ႔ ရွာေဖြေရးသား တင္ျပထားပါတယ္။ တားေရာ့ခ်စ္သူတို႔ အဆင္ေျပႏိုင္ပါေစ။

ကဲ….. ဆက္ေလ့လာလိုက္ရေအာင္လားခင္ဗ်ာ။ ။

————————————————————————————————————————————————-

တားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား

တားေရာ့ကိုစတင္ေဟာေျပာေတာ့မယ့္လူတိုင္း ေဟာကိန္းေတြကို အလြတ္က်က္ထားရင္ပိုေကာင္းတာေပါ့။ ေယဘုယ်ေဟာကိန္းေတြပါ။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တားေရာ့ေပါက္ေျမာက္လာရင္ ကိုယ္ပိုင္ေဟာကြက္ေတြ ေတြ႕လာပါလိမ့္မယ္။ ကဲ…. က်ေနာ္ဖတ္ဖူးတဲ့ေဟာကိန္းေတြကို ေပါင္းစပ္ေပးလုိက္ပါျပီဗ်ာ။

(ေဟာကိန္းမ်ားကို PDF ဖိုင္ျဖင့္တင္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖတ္ရႈရန္အတြက္ ေပးထားေသာေနရာကိုႏွိပ္ျပီး ေဒါင္းဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ သိမ္းလိုသူမ်ားအတြက္ပိုအဆင္ေျပပါမည္)

(ျမန္မာဂ်စ္ပစီရဲ႕တားေရာ့ေလ့လာခ်က္မ်ားကိုႏွိပ္ပါ)

ေဟာကိန္းမ်ား

(ဖတ္ရႈလိုသည့္ေဟာကိန္းကဒ္နံပတ္ကိုႏွိပ္ပါ)

တားေရာ့(၁)-ေမွာ္ဆရာ

တားေရာ့(၂)-သီလရွင္

တားေရာ့(၃)-ဧကရီ

တားေရာ့(၄)-ဧကရာဇ္

တားေရာ့(၅)-ဘုန္းၾကီး

တားေရာ့(၆)-ခ်စ္သူမ်ား

တားေရာ့(၇)-စစ္ရထား

တားေရာ့(၈)-စြမ္းအားရွင္စုန္းမ

တားေရာ့(၉)-ရေသ့ၾကီး

တားေရာ့(၁၀)-ကံၾကမၼာဘီး

တားေရာ့(၁၁)-တရားသူၾကီးမႏုစာရီ

တားေရာ့(၁၂)-ေဇာက္ထိုးဆြဲခံရသူ

တားေရာ့(၁၃)- ေသမင္း

တားေရာ့(၁၄)-ေစာင့္ထိန္းျခင္းေရႏွစ္ခြက္

တားေရာ့(၁၅)-တေစၦ

တားေရာ့(၁၆)-မိုးၾကိဳးပစ္ရဲတိုက္

တားေရာ့(၁၇)- ဓူ၀ံၾကယ္

တားေရာ့(၁၈)-ငိုေၾကြးေနေသာလမင္း

တားေရာ့(၁၉)-သူရိန္ေနမင္းႏွင့္သားေတာ္

တားေရာ့(၂၀)-ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း

တားေရာ့(၂၁)-ကမၻာေလာက

တားေရာ့(၂၂-၀)-အရူး

———————————————————————————————————–

(က်န္ရွိေနေသာ တားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)

 

ဆရာဟိန္းလတ္ရဲ႕ ဂမီၻရအစီအရင္တားေရာ့ေဗဒင္စာအုပ္

ဆရာ၀င္းေဇာ္(သစ္ေတာ)ရဲ႕ မေနာမယလက္ေထာက္တားေရာ့ေဟာကိန္းစာအုပ္

 

ဇင္ေယာ္နီရဲ႕ေရႊတဲေရာ့စာအုပ္

စံဇာဏီဘိုရဲ႕ အသံုးခ်တားေရာ့ေဟာကိန္းစာအုပ္

တင္ေမာ္(ဓာတု)ရဲ႕တားေရာ့ဂမီၻရေဗဒင္ေဟာေျပာနည္းစာအုပ္

ဖတ္သင့္တဲ့တားေရာ့ဆိုင္ရာျမန္မာ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား

http://www.mmastrology.com
http://www.tarotknowledge.co.cc/
http://www.younggun.co.cc/
http://www.heintintzaw.com
http://www.tarotknowledge.co.cc/

Advertisements

7 comments on “တားေရာ့ပညာရပ္

 1. အရမ္းးၾကိဳက္တယ္..ေစာက္၇မ္းမိုက္တယ္ တားေရာ့ ကို အရမ္း၀ါသနာပါတယ္.

 2. အကိုဆရာ…
  ေဟာကိန္း Link ေတြကရေတာ့ဘူး..:(
  အရမ္းသိခ်င္ေနလို ့..ျပန္တင္ေပးျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ..အရမ္းကိုေက်းဇူးတင္မွာပါ..

 3. ဆရာ..
  တားေရာ့ ေဟာကိန္းမ်ား က ဖတ္လို႔မရေတာ့ဘူးခင္ဗ်။
  ျပန္တင္ေပးေစခ်င္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s